Olen toiminut fysioterapeuttina valmistumiseni jälkeen lastenneurologisen fysioterapian tehtävissä ensin Lastenlinnassa Helsingissä vuoteen 2014, ja sitten yksityisenä ammatinharjoittajana Hämeenlinnassa.

Minulla on kokemusta liikunta- ja kehitysvammaisten lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn tutkimisesta, arvioinnista sekä kuntoutuksesta. Osaamisalueisiini sisältyy aistisäätelyjärjestelmän haasteisiin suuntautuva kuntoutus. Hallitsen myös kommunikointia kuvin ja tukiviittomin.

Paula

Työkokemus (Lasten ja nuorten fysioterapia)

06/2014 - ammatinharjoittaja
08/2006 - 06/2014 Lastenlinnan sairaala, HUS

Koulutus

Ndt/Bobath, 2020
Lasten tunnetaito-ohjaaja MM®, Tampereen kesäyliopisto, 2018
Fysioterapian perusopinnot, Jyväskylän avoin yliopisto, 2011
Fysioterapeutti, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 2006
Liikuntalääketieteen approbatur, Kuopion kesäyliopisto, 2005

Kurssit

Yhdessä vauvan äärellä (2022)
Tietoinen läsnäolo ja kehotietoisuus vuorovaikutuksen tukena (2022)
Alle 18kk ikäisen lapsen motorisen kehityksen arviointi Alberta Infant Motor Scale (AIMS) testiä apuna käyttäen (2021)
Etäterapiakoulutus (2020)
EA1 (päivitetty 2020)
Psykomotorinen fysioterapia lasten ja nuorten kuntoutuksessa (2018)
Lasten jooga ja tietoisuustaidot terapiatyössä (2018)
Vibraation, paino- ja painetuotteiden sekä hengityksen hyödyntäminen lastenneurologisessa kuntoutuksessa (2018)
Satuhieronnan osaaja - taso 1 (2017)
Fysioterapia 2017 - Yläraajat
Fascioiden rooli, tunnistaminen ja hoito lastenneurologisessa fysioterapiassa (2017)
Olkahermopunoksen syntymävaurio - koulutuspäivä (2015)
Vammaistyön psykologinen työkalupakki (2015)
Sherborne-peruskurssi (2015)
Fasciakäsittelyt lasten fysioterapiassa (2015)
Kinesioteippaus (2012)
Sata viittomaa lapselle (2011)
Neuraalikudoksen mobilisointi 1 (2006)
Vammaisliikunnan peruskurssi (2004)
Lisäksi laaja-alaisesti ammattitaitoa syventävää koulutusta työskennellessäni Lastenlinnassa

Suomen Fysioterapeutit yrittäjäjäsen

Satuhieronnan osaaja

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja