Tahti

Jokaisella meillä on oma tahtimme toimia ja toteuttaa itseämme. Usein tahti on juuri sopiva käsillä olevaan hetkeen, mutta joskus voi olla hyödyksi pyrkiä joko vauhdittamaan tai hillitsemään sitä. Näin voidaan saavuttaa hedelmällisempi tilanne erilaisten tehtävien toteuttamiselle ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarina

Elämäntarinan alku muodostuu jo ennen syntymäämme. Synnymme tiettyyn sukuun ja tiettyyn elämäntilanteeseen. Omaan paikkaamme maailmassa ja henkilökohtaiseen tarinaamme vaikuttavat myös ne asiat, jotka ovat johtaneet syntymäämme. Meillä kaikilla on oma koettu tarinamme, olitpa kuinka pieni tahansa. 

Tonus

Lihastonus ilmenee muun muassa kehon kannattelemisena, puheen tuottona ja tapana toteuttaa erilaisia liikesarjoja. Liialliselle lihasjänteydelle on suotuisaa sen rentouttaminen ja liian matalalle lihasjänteydelle puolestaan sen kohottaminen, napakoittaminen. Näin toimittaessa kehon tarkoituksen mukainen kannattelu helpottuu eri asennoissa ja sen kautta toiminnan toteuttaminen helpottuu.

Tunne

Kaikki tunteet kuuluvat elämään. Jokainen tunnetila vaikuttaa meihin ajatuksen tasolla, mutta myös kehollisesti. Tunteet vaikuttavat muun muassa hengityksen virtaukseen, sydämen syketiheyteen, alustakontaktiin sekä erilaisiin asentomalleihin. Tunne voi myös vahvistaa tai latistaa motivaatiota uuden taidon oppimiseen sekä sen ylläpysymiseen. Muun muassa näiden asioiden vuoksi tunteet ovat tärkeä työväline ja tapahtumakenttä myös fysioterapiassa.

Toiminta

Toiminta on kommunikointia ja viestintää. Jollakin puhe tai muut kommunikointikeinot täydentävät toimintaa. Kommunikointi voi tapahtua täysin ilman puhetta. Toiminta voi olla paljon tilaa vaativaa, vähäisin elein itsensä toteuttamista tai sitten jotakin näiden välistä. Tuloksellinen toimiminen edellyttää toisen ihmisen toimintaan mukautumista ja sen ymmärtämistä.