Ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyy aina tunteita. Näitä tunteita voivat olla esimerkiksi ilo, suru, hämmennys, viha, pelko. Mielialan lisäksi tunteet vaikuttavat meihin aina myös kehollisesti. Näitä kehollisia tuntemuksia voivat olla esimerkiksi sydämen syketiheyden, lihasjäntevyyden ja kehon asennon muutokset. Tunnetaitoja vaaditaan ennen kaikkea erilaisten tunnetilojen tunnistamiseen - niin kehollisten kuin mielen kokemusten osalta. Tunnistamisen lisäksi tunnetaitoja tarvitaan tunteiden sietämiseen ja käsittelyyn, eli siihen miten eri tunnetiloihin reagoi ja miten niitä pystyy säädellä.

Tunteet antavat merkityksiä tilanteille ja kokemuksille, luoden niihin syvyyttä. Tunteita voi oppia tulkitsemaan ja sen kautta nauttia niistä syvemmin ja toisaalta hankalia tunteita voi oppia säätelemään ja sietämään. Tunnetaitojen harjoittaminen ja tunteista tietoiseksi tulemisesta hyötyvät kaikki, sillä kaikki tunteet kuuluvat elämään.

Tunnetaitoryhmät

Tutustu ryhmätoimintaamme ja ilmoittaudu mukaan.

Kun lapsi osallistuu tunnetaitoryhmäämme, myös hänen lähi-ihmisensä saavat materiaalia ja pääsevät harjoittelemaan tunnetyöskentelyä arjessa ryhmässä esille nousseista aiheista. Näin toimimalla tuemme tunnetyöskentelyn jatkumista lapsen jokapäiväisessä arkiympäristössä.

Tunnetaitoryhmä ei ole terapiaa, vaan arjessa omien tunteiden ymmärtämisen harjoittelua.