Koronavirusepidemia tyhjensi muutamassa päivässä oman – ja niin monen muun alalla työskentelevän – työkalenterin ja kuntoutuksen toteutus jäi ennalta suunnittelemattomalle tauolle. Kuinka pitkäksi aikaa, sitä ei tiedä vielä kukaan. Kontaktien minimointi on tärkeää viruksen tarttumisen ehkäisemiseksi, mutta kaikkien lasten kohdalla tauon pitäminen kuntoutuksessa ei kuitenkaan ole perusteltua.

Kela linjasi koronatilanteen myötä mahdollisuuden etäterapian toteutukselle. Samoin päätti Hämeenlinnan kaupunki. Kanta-Hämeen keskussairaala puolestaan ei hyväksy etäterapian toteutusta vaan kuntoutus tulee muuttuneessakin tilanteessa toteuttaa läsnäterapiana tai jättää kokonaan tauolle. Vaihtelua ohjeistuksessakin on siis jopa yhden kunnan sisällä.

Etäterapian toteutus on perusteltua, kun lapsen tilanne huomioiden se on tarkoituksenmukaista. Käytännössä tauon pitäminen ei silloin ole perusteltua, mutta esim. lapsen tai hänen perheenjäsenen kuulumisen riskiryhmään vuoksi läsnäterapian toteutus ei tule kysymykseen.

Etäterapiatilanteessa tulee aina olla lapsen lisäksi vanhempi tai joku muu lähi-ihminen, sillä lapsi ei itse voi olla vastuussa terapian toteutumisesta. Olen tällä hetkellä toteuttanut kuusi etäterapiatilannetta ja kaikista on jäänyt oikein positiivinen tunne. Vaikeavammaisten lasten kohdalla etäterapia on toteutettu vanhempien ohjaustilanteena esim. apuvälineen käyttöä tai kotona toteutettavaa päivittäistä fyysistä harjoittelua koskien. Vanhempi on tilanteessa toteuttanut harjoitteet yhdessä lapsen kanssa tai lasta ohjaten minun ohjatessa harjoitteiden toteutukseen sanallisesti tai nukella mallintaen.

Etäterapia ei suinkaan sovellu kaikille kuntoutujille. Useiden lasten kohdalla fysioterapeuttinen ohjaus vaatii konkreettisen omilla käsilläni toteutetun ohjaamisen. Monen lapsen kanssa odotammekin, että vallitseva tilanne jälleen normalisoituu ja voimme palata fysioterapian tuttuun toteutukseen. Kukaan ei vielä tiedä millä tavalla nämä keskeytykset tulevat kuntoutujiin vaikuttamaan, mutta selvää on, että turhaan heille ei ole kuntoutusta myönnetty.

Kaikesta epävarmuudesta huolimatta on ollut ihana huomata, kuinka avoimin mielin lapset ja vanhemmat ovat etäterapiaan suhtautuneet! He ovat olleet valmiita kokeilemaan aikaisemmasta poikkeavaa terapian toteutustapaa ja tunnelma on ollut kaikin puolin positiivinen. Kaikki olemme kuitenkin yhtä mieltä siitä, että lastenneurologista fysioterapiaa ei ole kovin helppo siirtää läsnäterapiasta etäterapiaksi. Niinpä nyt tällä hetkellä luovimme tilanteen mahdollistamalla tavalla eteenpäin. Odotamme toiveikkaina tilanteen tasaantumista sekä paluuta tuttuun ja turvalliseen arkeen 🙂